هوای فشرده چیست ؟

هوای فشرده چیست ؟


هوای فشرده چیست ؟

هوای فشرده هوایی است که فشار مشخصی بر آن وارد شده‌باشد که معمولاً بیشتر از فشار متعارف جو است.

همه هوای اتمسفر حاوی بخار آب است، این میزان بخار آب در دمای بالا، بیشتر و در دمای پایین کم تر است. وقتی که هوا متراکم می‌شود غلظت آب افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، کمپرسوری که دارای فشار کاری ۷ بار و ظرفیت l/s۲۰۰ است که در ˚C ۲۰ و رطوبت نسبی ٪ ۸۰ هوا را وارد می‌کند، طی مدت هشت ساعت فشرده‌سازی هوا در حدود ۸۰ لیتر آب تولید می‌نماید. واژهٌ نقطه شبنم فشار (PDP) به این منظور استفاده می‌شود که میزان آب موجود در هوای متراکم شده را توضیح دهد. این دمائی است که در آن بخار آب در فشار کاری جاری به آب تبدیل می‌شود. دمای نقطه شبنم فشار پایین نشان دهنده مقادیر کم بخار آب در هوای فشرده‌است.

خشک کردن هوای فشرده

هوای فشرده چیست ؟

این مهم را بخاطر داشته باشید که هنگام مقایسه خشک کن‌های مختلف نمی‌توان نقطه شبنم اتمسفری را با نقطه شبنم فشار مقایسه کرد. به عنوان مثال، دمای نقطه شبنم فشار در ˚C ۲+ با فشار ۷ بار معادل است با دمای نقطه شبنم در ˚C ۲۳- با فشار اتمسفر. برای خارج کردن رطوبت از هوا (زیر دمای نقطه شبنم) نمی‌توان از فیلتر استفاده کرد. زیرا، تبرید بیشتر به این معنی است که ته‌نشین شدن آب به صورت میعان ادامه یابد.

کاربرد هوای فشرده چیست ؟

هوای فشرده چیست ؟

به طور کلی کاربرد هوای فشرده شامل موارد زیر می شود:

1- تهویه مطبوع

2- ایجاد احتراق در موتورهای حرارتی

3- صنعت تولید گاز خالص

4- ماشین آلات صنعتی و ساختمانی

1. تهویه مطبوع

در تمام  ساختمان ها، خودروها، کشتی ها و به طور کلی هر مکانی که انسان در آن زیست می کند،
نیاز به ایجاد دمای مناسب برای سکونت انسان می باشد.

برای این منظور باید از تجهیزات برودتی و حرارتی مناسب استفاده کرد.

2. ایجاد احتراق در موتورهای حرارتی

هوای فشرده چیست ؟

اکثر موتورهای حرارتی برای ایجاد احتراق به سوخت و هوای جو نیاز دارند.

بدون وجود اکسیژن موجود در جو، هیچ احتراقی صورت نمی گیرد.

در بسیاری از موتورها (مانند موتور خودرو) فشار هوای جو، برای ایجاد احتراق کافی می باشد ولی
برای ایجاد احتراق بهتر، می توان هوای جو را فشرده ساخت و سپس به داخل موتور خودرو فرستاد.

برای این منظور، از تجهیزات هوای فشرده استفاده می کنند.

در بعضی از موتورها (مانند موتور هواپیما یا همان موتور جت) فشرده سازی هوا برای احتراق در داخل موتور ضروری می باشد.

برای این منظور نیز از تجهیزات هوای فشرده استفاده می شود.

3 صنعت تولید گاز خالص

اگر براهوای فشرده چیست ؟

ی شما هم سوال است که در تولید گاز خالص، نقش هوای فشرده چیست جالب است که بدانید.

برای بسیاری از کاربردهای صنعتی، شیمیایی، پزشکی و … ما نیاز به گازهای خالصی داریم که در هوا موجود می باشند.

مثلا برای فرآیند جوشکاری با گاز، نیاز به اکسیژن خالص داریم.

برای تولید لامپ های رشته ای، نیاز به گاز آرگون خالص داریم.

تمامی این گازها، درصدی از هوای جو را تشکیل می دهند که ما باید آنها را از جو استخراج کنیم.

برای استخراج گازهای موجود در جو و تولید گازهای خالص، نیاز به صنعت هوای فشرده داریم.

تجهیزات صنعت هوای فشرده

تجهیزات این صنعت، شامل موارد زیر می باشند.

1- کمپرسور

2- لوله و شیلنگ های مخصوص

3- فیلتر

4- خشک کن یا درایر

5- عملگرها

6- مخزن ذخیره سازی

7- شیرهای مخصوص

 نقش لوله و شیلنگ های مخصوص هوای فشرده چیست ؟

برای انتقال هوای فشرده از کمپرسور به مخزن نگهداری، از مخزن نگهداری به شیرها، از شیرها به عملگرها و … نیاز به لوله، شیلنگ و اتصالات مخصوص به آن داریم.

این لوله و شیلنگ ها، به صورت استاندارد و اختصاصی برای این صنعت ساخته شده اند و
تحمل فشار زیاد ناشی از هوای تحت فشار را دارا می باشند.