آلومینا اکتیو

اکتیو آلومینا یا آلومینای فعال به انگلیسی (Activated Alumina) از دی‌هیدروکسیله شدن آلومینیوم هیدروکسید Al(OH)بدست می‌آید. بدین طریق ماده‌ای با تخلخل بسیار بالا تولید خواهد شد.

ماده تشکیل شده میتواند دارای سطح تماسی بیش از ۲۰۰ متر مربع به ازای هر گرم از آن باشد. این ترکیب به عنوان جاذب رطوبت (دسیکانت)، فیلتر فلوئور، آرسنیک و سلنیم در آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرد. این ترکیب شامل مقادیر بالایی اکسید آلومینیوم یا آلومینا [Al2O3] میباشد. به دلیل حفره‌های تونل شکل بسیاری که این ماده دارد

کاربردهای اکتیو آلومینا :

۱- استفاده از آلومینای فعال به عنوان کاتالیست

۲- جاذب رطوبت

۳– جاذب فلوئور

نمایش یک نتیجه