کمپرسور گاز

کمپرسور گاز ، كمپرسور گاز وسيله‌اي است كه از طريق كاهش حجم گاز، فشار آن را افزايش مي‌دهد. كمپرسورهاي گاز داراي كاربردهاي متعددي هستند.


کمپرسور گاز

كمپرسور گاز وسيله‌اي است كه از طريق كاهش حجم گاز، فشار آن را افزايش مي‌دهد. كمپرسورهاي گاز داراي كاربردهاي متعددي هستند. با اين وجود، كمپرسورها عمدتاً براي ذخيره‌سازي گازها جهت تسهيل حمل و نقل آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. گازهاي مختلفي در كمپرسورها مورد پردازش قرار مي‌گيرند از جمله گاز آرگون، دي اكسيدكربن، مونوكسيد كربن، اتان، اتيلن، هليوم، هيدروژن، گاز حاصله از دفن زباله، گاز طبيعي متان، نئون، نيتروژن، اكسيد نيتروس، اكسي مي‌شود از جمله گاز دفن زباله، گاز تخمير، بازيافت بخار و …

کمپرسور گاز اطلس کوپکو

کمپرسور گاز اطلس کوپکو

انواع كمپرسورهاي گاز Gas compressor

کمپرسور گاز

فشرده سازي نه فقط براي حمل و انتقال گازها مهم است بلكه جايگاه بااهميتي نيز در صنعت تهويه هوا و سردسازي دارد. كمپرسورها به طور گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرند و از جمله عوامل مهم و ضروري در كنترل كارايي تمام انواع موتورهاي احتراقي مي‌باشند.

كمپرسورها به منظور فشرده‌سازي گاز و هوا استفاده مي‌شوند و به منظور بخشي ضروري در سيستم‌هاي مولد برق از طريق توربين گازي به شمار مي‌آيند. اين كمپرسورها در اصل براي توليد گاز بي‌اثر در سيستم‌هاي ايمني و كنترل، پخش كردن گاز در سيستم، بازاريابي و باز فشرده سازي گاز، ايجاد شرايط مطلوب براي واكنش‌هاي شيميايي، و ايجاد سطوح فشار مناسب از طريق اضافه كردن يا خارج كردن گاز يا بخار از سيستم تصفيه به كار گرفته مي‌شوند.

وظايف كمپرسور گاز:

وظايف كمپرسور گاز:

وظايف كمپرسور گاز:

کمپرسور گاز

1– فشرده‌سازي و پخش كردن گاز

2– آماده سازي شرايط براي واكنش‌هاي شيميايي

3– توليد گازهاي بي‌اثر براي سيستم‌هاي ايمني و كنترل

4– حفظ سطوح فشار دلخواه از طريق اضافه كردن يا خارج كردن گاز يا بخار از يك سيستم

 كمپرسور هوا  اطلس کوپکو

كمپرسور هوا  اطلس کوپکو

 كمپرسور هوا Air Compressor در انواع كمپرسورهاي گاز

کمپرسور گاز

كمپرسور هوا وسيله‌اي است كه براي افزايش فشار هوا از چندين دستگاه استفاده مي‌كند از جمله پمپ DC، AC و موتورهاي گازي يا ديزلي. هواي فشرده در بسياري از صنايع بطور گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرد، زيرا انرژي جايگزيني بوجود مي‌آورد كه در تمام مراحل و كاربردهاي توليد به طور ايمني و پاكيزه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همچنين قابل حمل و چند كاربردي است.

كمپرسورهاي مدرن در طرح‌ها و تكنولوژيهاي پيشرفته‌اي ساخته شده‌اند از جمله كمپرسورهاي پيستوني، گريز از مركز، قابل حمل و كمپرسورهاي rotary Screw كه از جمله ابداعات جديد بشمار مي‌آيند. اين كمپرسورها به منظور عملكرد پيوسته، حداكثر بازدهي، عمر طولاني دستگاه و عمليات مراقبت و نگهداري ساده طراحي شده‌اند.

كمپرسورهاي هوا را مي‌توان براساس تعداد مراحل فشرده‌سازي، روش خنك‌سازي، روش به راه‌اندازي (موتور، بخار، غيره) به سه دسته بنيادين تقسيم كرد، انواع مختلف كمپرسورهاي هوا شامل:

كمپرسور پيستوني Rcciprocating Air Compressors در انواع كمپرسورهاي گاز

در اين كمپرسورها حجم‌هاي معيني از هوا بطور متوالي وارد محفظة محصوري مي‌شود و سپس تا سطوح فشار بالا فشرده مي‌شود در اين كمپرسور از يك پيستون به همراه يك سيلندر براي فشرده سازي و جابجا كردن هوا استفاده مي‌شود.

كمپرسورهاي مارپيچي Ratary Screw Air Compressors در انواع كمپرسورهاي گاز

کمپرسور گاز

اين كمپرسورها از دو روتور (rotor) تشكيل شده‌اند كه داخل محفظه‌اي قرار دارند، اين روتورها در اين محفظه هوا را بطور داخلي فشرده مي‌كنند. اين كمپرسورها بنابر ساختار، فشار و ظرفيتشان داراي انواع متفاوتي هستند.

كمپرسورهاي چرخشي گريز از مركز Rotary Centrifugal Air Compressors در انواع كمپرسورهاي گاز

نحوة كار اين كمپرسورها به ميزان انرژي بستگي دارد كه از تيغة چرخشي به هوا انتقال مي‌يابد

كمپرسورهاي هواي با كيفيت هنگام  سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري در خصوص طراحي نوع بخصوصي از كمپرسور هوا هميشه بايد به دنبال كيفيت و ويژگي‌هاي حفاظتي آن طرح باشيم از جمله شيرهاي ايمني فشارشكن (كه اين امكان را فراهم مي‌آورد كه هوا بطور خودكار خارج شود)، فشارسنج‌هاي مخزن و رگلاتور فشار (زيرا در مراحل مختلف به فشارهاي مختلفي نياز است).

كمپرسورهاي اكسيژن oxygen compressor در انواع كمپرسورهاي گاز

كمپرسورهاي اكسيژن براي برآورده كردن نيازهاي سرويس‌هاي ايمني اكسيژن فشرده طراحي شده‌اند. اكسيژن وارد مخزن فشار مي‌شود سپس از طريق تغذيه انشعابي به داخل كپسول‌هاي پرفشار وارد مي‌شود. جريان پيوسته‌اي از اكسيژن از مخزن اكسيژن به كمپرسور اكسيژن پرفشار وارد مي‌شود، كمپرسور اكسيژن مورد نياز به ظرفيت مولدهاي اكسيژن يعني تعداد كپسول‌هاي پرفشار اكسيژن كه بايد در هر روز پر شود، بستگي دارد.

كمپرسور اكسيژن با فشار متوسط Medium Pressure در انواع كمپرسورهاي گاز

کمپرسور گاز

اين كمپرسورهاي سفارشي قادر به فشرده سازي اكسيژن در فشارهاي متغييري بين 5 تا 160 PSig و با ميزان تحويل 40 Nm۳/H2 مي‌باشند. اين كمپرسورها كم هزينه بوده و مراقبت و نگهداري آنها نيز ساده است.

كمپرسور اكسيژن پرفشار Hight Pressre در انواع كمپرسورهاي گاز

کمپرسور گاز

اين كمپرسورها براي پر كردن كپسول‌هاي اكسيژن تا فشار 2200 PSig مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با استفاده از طرح پيستوني مايع (Liquid Piston desigh) مي‌توان اكسيژن را بطور ايمني

و در دماي پايين‌تري نسبت به كمپرسورهاي پيستوني خشك فشرده كرد.