تله آبگیر اطلس کوپکو

تله آبگیر اطلس کوپکو

تله آبگیر کمپرسور (Water Separator)

امروزه با توجه به گسترش استفاده از کمپرسور هوای فشرده (پیستونی و اسکرو) با ظرفیت های مختلف و به منظور حذف بخار آب و ذرات روغن موجود و همچنین بالا بردن کیفیت هوای تولید شده به وسیله کمپرسور هوای فشرده، از فیلتر تله آبگیر کمپرسور (Water Separator) استفاده می شود.

 

 

نمایش یک نتیجه