مدل GA VSD

مدل GA VSD

کمپرسور مدل GA VSD

G معرف لاین کمپرسورهای برقی اطلس کوپکو می باشد،‌ مشابه سیستم نامگذاری کمپرسورهای دیزل، در کمپرسورهای برقی نیز A معرف تک مرحله ای و R نشانگر دو مرحله ای بودن کمپرسور است.

 

 

نمایش یک نتیجه