محصولات دومنیک هانتر

محصولات دومنیک هانتر

Parker domnick Hunter مبتکر اصلی تصفیه هوای فشرده بود و فناوری مدرنی را توسعه داد که امروزه هنوز معیار است. برای بیش از 50 سال، Parker GSFE در توسعه استانداردهای بین المللی برای آزمایش هوای فشرده و فیلتر نقش بسزایی داشته است و همچنان به همکاری نزدیک بر روی استانداردهای جدید با نهادهای حاکم مانند انجمن هوای فشرده بریتانیا (BCAS)، استانداردهای بین المللی ادامه می دهد.

نمایش دادن همه 4 نتیجه