نیتروژن ساز دومنیک هانتر

نیتروژن ساز دومنیک هانتر

دستگاه نیتروژن ساز در مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و تجهیزات دیگر، نیتروژن مورد نیاز را تولید می‌کند. دو روش برای تولید نیتروژن با دستگاه نیتروژن ساز وجود دارد. در روش اول از نیتروژن ساز PSA استفاده می‌کنند. در این روش، طی فرایند جذب، نیتروژن موجود در هوا جدا می‌شود. در روش دوم با جدا سازی غشایی، نیتروژن تولید می‌شود.

نمایش یک نتیجه