درایر تبریدی کمپرسور اطلس کوپکو

درایر تبریدی کمپرسور اطلس کوپکو
درایر یکی از قطعات ضروری برای کمپرسور هاست. همانطور که قبل تر گفتیم درایر وظیفه خارج کردن گرد و غبار و ذرات معلق آب را از محیط کمپرسور بر عهده

توضیحات

درایر تبریدی کمپرسور اطلس کوپکو

درایر تبریدی اطلس کوپکو به عنوان یک لوازم جانبی کمپرسور هوا دارای یک مخزن‌ هوای سر می‌باشد و در نتیجه عمل میعان آب را از هوای فشرده شده داخل کمپرسور تخلیه می‌کند. این درایر اطلس کوپکو ابتدا هوای فشرده شده را وارد یک مبدل حرارتی کرده و این هوای گرم را در مجاورت با هوای سرد خارج شده از درایر قرار می‌دهد. هنگامی که هوا سرد می شود، بخار موجود در هوا به مایع تبدیل می شود.

این مایع به وسیله شیر تخلیه برقی جدا شده و به از سیستم خارج می شود. در ادامه درایر تبریدی برند اطلس کوپکو هوای سرد شده را از مبدل عبور داده و در سیال رها می‌کند تا هوای فشرده دوباره گرم شود.