فیلتراسیون کمپرسور اطلس کوپکو

فیلتراسیون کمپرسور اطلس کوپکو

وظیفه اصلی فیلتر سپراتور اطلس کوپکو  جدا کردن روغن از هوای فشرده می باشد . این فیلترها در یک کمپرسور یا در داخل مخزن و بصورت کارتریج و یا در خارج از مخزن و بصورت پیچی نصب می شوند .

توضیحات

فیلتراسیون کمپرسور اطلس کوپکو

وظیفه اصلی فیلتر سپراتور اطلس کوپکو  2202929450 جدا کردن روغن از هوای فشرده می باشد . این فیلترها در یک کمپرسور یا در داخل مخزن و بصورت کارتریج و یا در خارج از مخزن و بصورت پیچی نصب می شوند .

اجزای مصرفی یک کمپرسور

یکی از مهمترین اجزای مصرفی یک کمپرسور اسکرو اویل اینجکت فیلتر سپراتور است. در کمپرسورهای اویل اینجکت oil inject یا تزریق روغنی که عملیات فشرده سازی هوا با کمک گرفتن از روغن انجام میشود . پروسه جدا کردن ذرات روغن از هوای فشرده بسیار مهم است .

زیرا اگر این امر به درستی انجام نشود :

۱- در خروجی دستگاه و همراه با هوای فشرده ذرات روغن وجود دارد که می تواند هم به محصول و هم به تجهیزات آسیب وارد کند .

۲- میزان روغن موجود در دستگاه دائم کم می شود که می تواند باعث گرم شدن کمپرسور و حتی آسیب دیدن قطعات متحرک شود .

کیت فیلتراسیون کمپرسور هوا اطلس کوپکو

Atlas Copco air compressor FILTER KIT

2901085200

2901-0852-00

00 0852 2901

 

 

فیلتر سپراتور

این فیلتر سپراتور چون تحت فشار و گرمای بسیار زیاد است لذا چنانچه از نوع مرغوب و استانداردی نباشد می تواند سریع تخریب شود و همچنین عملکرد صعیف آن علاوه بر آسیب رساندن به قطعات داخلی و کم کردن روغن گاها می تواند باعث بروز انفجار و آتش سوزی دستگاه شود .

بنابراین در هنگام انتخاب و خرید فلیتر سپراتور حتما به اصلی بودن آن دقت فرمایید .

این فیلترها بر روی کمپرسورهای اطلس کوپکو با سریال و مدلهای ذیل نصب می شود :‌

GA5 VSD from 700000

GA7 VSD from 700000

+ GA7 VSD

GA11 VSD from 700000

+ GA11 VSD

GA15 VSD from 7000000

+ GA15 VSD