مولکولارسیو

مواد جاذبِ Molecular sieve  ( غربال یا الک های مولکولی) ،  آلومینو سیلیکات ‌های بلورینی هستند که زئولیت نامیده می‌شوند. ساختار منحصر به ‌فرد این مواد، آب حاصل از فرآیند تبلور را جذب می‌کند و ساختار بلورین متخلخلی برجای می‌گذارد.

توضیحات

مولکولارسیو

مولکولارسیو یا Molecular sieve

( غربال یا الک های مولکولی )

موثرترین گزینه برای حذف آب از مایع ها و گازها است . گرچه مواد قدیمی تر مانند جاذب های سیلیکاژل و آلومینا بدین منظور استفاده می شدند ، اما جاذب های مولکولارسیو نتایج خالص تری ارائه می دهند . برتری جاذب مولکولارسیو ساختار آن است . این جاذب ها با تخلخل های ریز یکنواخت ساخته شده اند که جاذب Molecular sieve را برای جذب ایده آل می سازد . بدین ترتیب جاذب های الک مولکولی با دقت بسیار بالایی عمل می کند.

کاربرد مولکولارسیو و جاذب های سطحی  در صنعت فرآوری گاز طبیعی

طیف وسیعی از Molecular sieve ( مولکولارسیو ۴A  ، ۳A ) در رطوبت زدایی گاز طبیعی و همجنین دستبابی به بالاترین سطح کیفیت خطوط  انتقال و گاز طبیعی مایع کاربرد دارند.

مولکولارسیو های ارائه شده توسط شرکت ما ، کیفیت و کارایی بسیار زیادی در جداسازی ذرات ، در حین فراروی گاز به منظور جفاظت و افزایش طول عمر تجهیزات دارند. همچنبن  مولکولارسیو های  در زمینه  ریکاوری گاز طبیعی مایع  ( NGL )  و یا  معیانات گازی پتروشیمی ( LPG کاربرد فراوانی دارند.

سایت هایی که از فناوری توربو اکسپنش  Turbo- expantion یا فرایند کرایوژنیک برای بازیابی اجزاء سنگین تر استفاده می کنند

مولکولارسیو

مولکولارسیو

رطوبت زدایی مستقیم مولکولارسیو:

جاذب هاب Molecular sieve که ما ارایه می کنیم شامل Zeochem  ( زئوکم ) Z4-04 سوئیس است که یک رطوبت زدای فوق العاده برای گاز طبیعی است در بیساری از سایت های دنبا مورد استفاده قرار می گیرد Z4-04 دارای ظرفیت بسیار بالای ایکیلیبرویم برای رطوبت است. ساختار و ویژگی های دینامیک  فوق العاده و عملکرد بسیار بالا در پایداری هیدروترمال دارد.

رطوبت زدایی و خشک کردن به وسیله حذف ارگان های سولفیدی :

اگر حداقل سازی COS مهم و حیاتی باشد و یا حداقل جذب مشترک هیدروکربن ها مورد نیاز باشد. Zeochem   امکان طراحی پروسه و فراهم کردن محصول ۳A  به منظور محقق ساختن نیاز های خاص مشتری را دارد.

جداسازی آب و دیگر ترکیبات سولفوری :

محصولات Zeochem 13X و ۵A به همراه فناوری های انحصاری Zeochem به صورت کارامد و اثر گذار در شیرین سازی جریانات گاز طبیعی کاربرد دارد.

مولکولارسیو یا Molecular sieve

مولکولارسیو یا Molecular sieve

جاذب های مولکولارسیو

در کل یک الک مولکولی 22% وزن خود آب جذب می کند . بعلاوه Molecular sieve با جذب بر اساس اندازه مولکولی ، پیوستگی سطح کریستال ، یا حتی شکل مولکول بسیار انطباق پذیر هستند . به همین دلیل جاذب های مولکولارسیو می تواند گاز یا مایعی تولید کند که عملا بدون آب هستند . Molecular sieve با گرم کردن در دمای 130 تا 250 سانتیگراد بازیابی شود .

زمانی که یک گاز یا مایع از الک مولکولی عبور می کند ، ذرات کوچک جذب شده  و ذرات بزرگ عبور می کنند . برخلاف فیلترهای دیگر، ماده ی جذب شده به تله می افتد .

کاربرد Molecular sieve در گاز های صنعتی

گاز های صنعتی با خلوص بسیار بالا مانند اکسیژن ، نیتروژن، هیدروژن و منواکسید کربن به وسیله فرایند های بسیار دقیق و خاص تولید می شوند. این فرایند فرایند ها شامل مراحل ضروری و خاص جداسازی می شود . در این روش های Molecular sieve با کیفیت بالا نقش بسیار مهمی در به نتیجه رسیدن این فرایند ها دارند.

یونیت  های کراژنیک جداسازی هوا

به منظور جداسازی کراژنیک هوا به اکسیژن و نیتروژن، می بایست هوا در طی فرایند خالص سازی front end  از آب ، دی اکسید کربن و نیتروس اکساید و مولکول های و کوچکتر هیدرو کربن تصفیه گردد. مولکاولار سیو ها ۱۳x و  LSX این امکان را فراهم می سازند