توضیحات

کمپرسورهای اسکرو اویل فری

1*SO 61A – SO 126A
Air Cooled(هوا خنک)

FAD: 5,25 – 13,01 m³/min
MOTOR POWER: 45 – 90 kW
MAX. PRESSURE: 8 – 10 bar

2*SO 61-2W – SO 480-2W
Water Cooled(آب خنک)

FAD: 5,21 – 51,49 m³/min
MOTOR POWER: 45 – 355 kW
MAX. PRESSURE: 8 – 10 bar

کمپرسور اویل فری

سیستم های هوای فشرده BOGE تولید کننده کمپرسورهای صنعتی و سیستم های هوای فشرده می باشد. طیف محصولات شامل کمپرسورهای پیچی و پیستونی بدون روغن و روغن کاری شده، کمپرسورهای اسکرول و توربو، راه حل های سفارشی و همه چیز در مورد تصفیه هوای فشرده است.

BOGE که دفتر مرکزی آن در شهر بیله‌فلد آلمان قرار دارد، یک شرکت خانوادگی است که اصل رشد پویا را با ارزش‌های مشتری‌محور یک شرکت متوسط ترکیب می‌کند. هدف ما برای آینده این است که به استفاده از استراتژی های پایدار و بلند مدت ادامه دهیم و به عنوان یک نقطه تماس همیشه در دسترس برای مشتریان خود عمل کنیم. BOGE مخفف مهندسی هوشمند، راه حل های آینده نگر و کیفیت، سفارشی ساخت آلمان است.