کمپرسورهای هوا رفت و برگشتی

کمپرسورهای هوا رفت و برگشتی

 

توضیحات

کمپرسورهای هوا رفت و برگشتی

اینگر سولرندکمپرسورهای هوای تک مرحله ای رفت و برگشتی و کمپرسورهای هوای دو مرحله ای را طراحی کرده است تا مادام العمر کار کنند — به لطف تعمیر و نگهداری سریع و آسان با اجزای تجدید پذیر. دسترسی آسان به اجزای پمپ در کمپرسورهای رفت و برگشتی ما امکان تعمیر و نگهداری معمول و تعویض قطعاتی مانند سیلندرهای ریخته گری جداگانه، آستین های سایش پیستون و یاتاقان های 15000 ساعته را فراهم می کند.

تعویض آسان اجزای کمپرسور هوای رفت و برگشتی به شما امکان می دهد هزینه سرمایه اولیه خود را در طول عمر بسیار طولانی تری برای بازپرداخت سرمایه گذاری خود مستهلک کنید.