کمپرسورهای گریز از مرکز اینگرسولرند

کمپرسورهای گریز از مرکز اینگرسولرند ، کاربردهای صنعتی و فرآیندی مانند جداسازی هوا، قالب‌گیری بادی و نساجی استفاده می‌شود.

کمپرسورهای هوای گریزازمرکز چندمحوره با پوشش یکپارچه ذاتاً عاری از روغن بوده و طراحی ساده ای دارند. اینگرسولرند برای چندین دهه کمپرسورهای گریزازمرکز، طراحی و ساخته است.

توضیحات

کمپرسورهای گریز از مرکز اینگرسولرند

Centrifugal Compressors

برای کاربردهای صنعتی و فرآیندی مانند جداسازی هوا، قالب‌گیری بادی و نساجی استفاده می‌شود.

کمپرسورهای هوای گریزازمرکز چندمحوره با پوشش یکپارچه ذاتاً عاری از روغن بوده و طراحی ساده ای دارند. اینگرسولرند برای چندین دهه کمپرسورهای گریزازمرکز، طراحی و ساخته است. در حال حاضر، اینگرسولرند تجربه ی چندین ساله ی خود را بر افزایش سادگی و قابلیت اطمینان در مدلهای جدید کمپرسورهای گریزازمرکز که بطور خاص برای کاربردهای فرایندی مطابق با  ویژگیهای موردنیاز مشتری طراحی شده اند، متمرکز کرده است

کمپرسورهای گریز از مرکز

پایه و اساس بدون روغن، قابلیت اطمینان بالا و سهولت نگهداری و تعمیرات به همراه توانایی کمپرسورهای هوای گریزازمرکز در افزایش تولید از طریق کاهش سرمایه ی مصرفی، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش کنترل و نرم افزار، این کمپرسورها را به عنوان بهترین گزینه برای کاربردهای با ظرفیت بالا و فشار پایین تا متوسط مطرح کرده است. برپایه ی تجربه ی بسیار زیاد شرکت در پروژه های EPC در مقیاس ملی، به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، که خصوصیات مشتریان، نیاز به ساخت ماشین آلات سفارشی را اجتناب ناپذیر می کند، شرکت هوای فشرده اپادانا می تواند کمپرسورهای هوای گریزازمرکز اینگرسولرند را تقویت و توسعه دهد تا الزامات منحصربفرد مشتریان را برآورده کنند