کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری ویو

کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری موج

دانلود کاتالوگ

کمپرسورهای رفت و برگشتی یکی از انواع کمپرسورهاي جابجایی مثبت هستند. با محبوس کردن گاز ورودي و کاهش حجم آن توسط یک عضو متراکم کننده، سبب افزایش فشار گاز میشوند.

توضیحات

کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری ویو

کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری ویو

dalgakiran با افتخار، موج نسل جدیدی از کمپرسورهای فشار بالا را که در حال پیشرفت سری DKK است، معرفی می کند که به منظور استفاده در تمام برنامه های کاربردی که نیاز به فشار بالا، به ویژه در بخش دریایی، که دالگکیران علاقه خاصی را نشان داده است، مورد استفاده قرار گرفته است.

کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری ویو

MODELS AND TECHNICAL INFORMATION

کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری ویو

Model Minimum Pressure Maximum Pressure Capacity (intake) Voltage Frequency V/Hz Motor Power kW/HP Connection Size Dimensions Weight Noise
bar psi bar psi L/min cfm Length Width Height kg dB(A)
W 52 12 174 40 580 863.3 30.5 460/60 11/15 G 1” 1300 1100 1030 411 80
W 64 12 174 40 580 1077 38.1 400/50 11/15 G 1” 1300 1100 1030 411 80
1445 51.1 460/60 15/20 1580 1175 1100 461 81
W 108 12 174 40 580 1806 63.8 400/50 15/20 G 1” 1300 1100 1030 421 81
2214 78.2 460/60 22/30 685 83
W 166 12 174 40 580 2767 97.7 400/50 30/40 G 1” 1580 1175 1100 630 83
2821 99.6 460/60 30/40 1640 772 84
W 210 12 174 40 580 3526 124.5 400/50 37/50 G 1” 1640 1175 1100 680 84

کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری ویو

کمپرسورهای رفت و برگشتی

کمپرسورهای رفت و برگشتی یکی از انواع کمپرسورهاي جابجایی مثبت هستند. با محبوس کردن گاز ورودي و کاهش حجم آن توسط یک عضو متراکم کننده، سبب افزایش فشار گاز میشوند.

کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری موج

عمل فشرده سازي در کمپرسورهاي رفت و برگشتی طی سه مرحله انجام می شود که عبارتند از:

مرحله مکش(suction): 

با باز شدن سوپاپ حرکت پیستون به سمت پایین، گاز کم فشار وارد سیلندر میشود. تا زمانی که پیستون به پایین ترین حد حرکت خود(نقطه مرگ)برسد.

مرحله تراکم(compression): 

در این مرحله ابتدا سوپاپ مکش بسته می شود. سپس پیستون به سمت بالا حرکت می کند. گازي که درون سیلندر محبوس شده است، فشرده می شود.

تا زمانی که پیستون به بالاترین حد حرکت خود (نقطه مرگ) برسد.

مرحله تخلیه(discharge): 

سوپاپ تخلیه باز میشود. گاز با فشار بالا به لوله خروجی رانده میشود. با اتمام مرحله تخلیه، دوباره سیستم در حالت مکش قرار میگیرد. این سیکل تکرار میشود.

براي حرکت پیستون بصورت رفت و برگشتی، باید از یک محرك استفاده کرد. معمولا یک توربین یا یک موتور الکتریکی میباشد.

توربین و موتور الکتریکی، نیرو را باحرکت چرخشی تولید میکنند. باید با ابزاري این حرکت چرخشی را منتقل و به حرکت رفت و برگشتی تبدیل کرد. این عمل بوسیله میل لنگ و شاتون انجام میشود.

کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری موج

در کمپرسورهای رفت و برگشتی وظیفه میل لنگ انتقال نیروي موتور به شاتون است. میل لنگ به موتور وصل میشود.

با نیروي آن شروع به چرخش میکند. شاتون حرکت چرخشی میل لنگ را به یک حرکت رفت و برگشتی تبدیل میکند.

یک سر شاتون به میل لنگ و سر دیگر به پیستون یا میل پیستون وصل میشود. بدین صورت پیستون به حرکت در می آید.

در کمپرسورهاي دو عملگره(double acting) براي حرکت پیستون از میل پیستون و کراس هد استفاده میشود. یکسر پیستون به میل پیستون متصل میشود.

سمت دیگر میل پیستون هم با کراس هدبه شاتون وصل میشود. به این ترتیب، حرکت رفت و برگشتی میل لنگ به پیستون منتقل میگردد.

کمپرسور رفت و برگشتی فشار بالا سری ویو