کمپرسور هوای بدون روغن

کمپرسور هوای بدون روغن

 کمپرسور اویل فری بدون روغن (oil free)  یا کمپرسور بدون روغن دستگاهی برای تولید هوا است که بدون استفاده از روغن به عنوان خنک کننده به تولید هوای فشرده می پردازد.

توضیحات

کمپرسور هوای بدون روغن

 کمپرسور اویل فری بدون روغن (oil free)  یا کمپرسور بدون روغن دستگاهی برای تولید هوا است که بدون استفاده از روغن به عنوان خنک کننده به تولید هوای فشرده می پردازد. کمپرسور های معمولی از روغن به عنوان خنک کننده و برای نرم کردن قطعات و کاهش سایش استفاده می کنند.

کمپرسور هوای بدون روغن

وجود روغن در داخل قطعات مختلف کمپرسور باعث می شود در هوای فشرده نهایی مقداری روغن وجود داشته باشد و این ناخالصی برای صنایع حساس مانند مواد غذایی و دندانپزشکی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به همین دلیل نیز مدل های جدیدی از کمپرسور ها به بازار آمده اند که بدون روغن کار می کنند و بدین شکل محصول نهایی آن ها عاری از روغن است. در ادامه به توضیح نحوه کار کمپرسور اویل فری و همچنین توضیحاتی در خصوص انواع، کاربرد ها و نحوه نگهداری از این مدل کمپرسور ها خواهیم پرداخت.