المنت فشار قوی و ضعیف کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو

المنت فشار قوی و ضعیف کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو


المنت فشار قوی و ضعیف کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو

المنت میکرو فیلتر کمپرسور هوا اطلس کوپکو

-2906700300-Atlas Copco Element micro Filter

المنت میکرو فیلتر کمپرسور هوا اطلس کوپکو

Atlas copco part number : 2906700300

Atlas Copco Element micro Filter

المنت فشار قوی و ضعیف کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو

المنت فشار قوی و ضعیف کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو

المنت فشار قوی و ضعیف کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو

Atlas Copco filter

None original elements to std. Atlas Copco filter housing

Generation 1

6 – 500
Name Type UF Type Particle retention Solids – class (ISO 8573-1) Oils – class (ISO 8573-1) Operating temp. range Differensial pressure
DD/DDp Microfilter MF 0,1 µm 2 2 1,5 to 65 °C 50
PD Fine filter FF 0,01 µm 1 1 1,5 to 65 °C 80
QD Activated carbon AK N/A 1* 1 1,5 to 45 °C 60
Generation 2

9 – 550
DD/DDp Microfilter MF 0,1 µm 2 2 1,5 to 65 °C 50
PD Fine filter FF 0,01 µm 1 1 1,5 to 65 °C 80
QD Activated carbon AK N/A 1* 1 1,5 to 45 °C 60
*Valid if “S” filter element is installed upstream.

 

 

 

 

المنت فشار قوی و ضعیف کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو

المنت فشار قوی و ضعیف کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو

فیلتر سپراتور اطلس کوپکو

ATLAS COPCO
(new)Aluminum
end caps
DD PD QD

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

DD

DD

Particle retention 0,1 µm 0,01 µm activated
carbon
Solids – q. class (ISO 8573-1) 2 1 1*
Oils -q. class (ISO 8573-1) 2 1 1
Filter media borosilicate
microfibers
activated
carbon
Operating temp. range[℃] 1,5 to 65 1,5 to 65 1,5 to 45
Diff. pressure (new) [mbar] 50 80 60

*Valid if “S” filter cartridge is installed upstream
المنت فشار قوی و ضعیف کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو

according to ISO 8573-1: 2010

Quality class Solid particles, max. Number of particles per m3 Pressure dew point
(℃)
Oil (including oil vapor)
(mg / m3)
0.1 μm – 0.5 μm 0.5 μm – 1.0 μm 1.0 μm – 5.0 μm
0 stricter requirements than Class 1
1 ≤ 20,000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ 0.01
2 ≤ 400,000 ≤ 6,000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ 0.1
3 ≤ 90,000 ≤ 1,000 ≤ -20 ≤ 1
4 ≤ 10,000 ≤ +3 ≤ 5
5 ≤ 100,000 ≤ +7 > 5
6 ≤ +10