تعمیرات کمپرسور اسکرو

تعمیرات کمپرسور اسکرو


تعمیرات کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو جزو رایجترین دستگاه های تولید هوای فشرده می باشد که نحوه کار آن به صورت زیر است:

پس از روشن شدن دستگاه ابتدا هوای محیط از فیلتر عبور کرده و به قسمت هوا ساز وارد می شود، در قسمت هوا ساز دو عدد روتور مارپیچی به شکل نری و مادگی قرار دارد که با فاصله و لقی بسیار کم به صورت متناوب در حال دوران هستند، هوا در این بخش پس از ورود به کمپرسور در فضای بین دو مارپیچ و پوسته به دام می افتد و سپس به علت کاهش حجم پیوسته، انرژی جنبشی مولکول های هوا بالا میرود و فشرده سازی صورت می پذیرد. افزایش فشار در کمپرسور های اسکرو از یک سمت شروع می شود و در انتهای مارپیچ ها هوای فشرد شده خارج و پس از فیلتر شدن روغن، در مخزن هوای فشرده ذخیره سازی می گردد.

تعمیرات کمپرسور اسکرو

تعمیرات کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو روشن نمی شود

کمپرسور اسکرو روشن نمی شود!!؟ در صورتی که شما دکمه استارت را فشار می دهید ولی هیچ اتفاقی رخ نمی دهد به احتمال زیاد یا یک مشکل برقی وجود دارد  یا کنترل فاز کمپرسور اسکرو مسیر برق را قطع نموده است. در صورت وقوع چنین اتفاقی موارد زیر را چک کنید:

 • چک نمایید آیا تابلو تقسیم کارخانه برق دارد. خطا و یا هشداری را که روی صفحه plc وجود دارد را بخوانید و به شرکت سازنده اطلاع دهید.
 • چک کنید آیا دکمه emergency بیرون است .
 • اگر کمپرسور اسکرو در مرحله راه اندازی می باشد و تا به حال در کارخانه شما استارت نشده است ، به احتمال زیاد با تعویض دو فاز با یکدیگر این مساله رفع می شود.
 • نکته دیگری که باید به آن توجه داشت ، دمای روغن داخل کمپرسور اسکرو است، حتما دمای کمپرسور باید حداقل ۲۰ درجه باشد.
تعمیرات کمپرسور اسکرو

تعمیرات کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو در دمای بسیار بالایی ناگهان خاموش می شود

این اتفاق ممکن است بنا بر یکی از دلایل زیر رخ داده باشد:

 • دما هوای محیط بسیار بالا رفته باشد و یا تهویه و چرخش هوای خنک درون کابین کمپرسور اسکرو به خوبی صورت نپذیرد.
 • سطح روغن بسیار پایین آمده باشد.
 • ممکن است جهت چرخش فن خنک کننده کمپرسور اشتباه باشد.
 • از روغن نادرست برای کمپرسور اسکرو استفاده شده باشد.
 • رادیاتور خنک کننده روغن کثیف شده باشد. از تمیز بودن و عدم گرفتگی رادیاتور کمپرسور مطمئن شود.
 • شیر ترموستاتیک کمپرسور به درستی کار نمی کند.
 • مسیر گردش روغن در کمپرسور به علت کثیفی مسدود شده است.
تعمیرات کمپرسور اسکرو

تعمیرات کمپرسور اسکرو

کمپرسور روشن است و واحد هواساز گردش دارد ولی فشاری ایجاد نمی شود

این مساله مرتبط می شود به شیر کنترل کننده ورود و قطع هوا به واحد هواساز (Airend) کمپرسور اسکرو. باز و بسته شدن این شیر وابسته به مصرف و فشار هوا می باشد. کنترل این شیر برای باز و بسته شدن به وسیله یک شیر برقی سلنوئیدی صورت می پذیرد. در این صورت موارد زیر را چک نمایید

 • چک کنید جریان برق به شیر سلنوئیدی وارد شود.
 • سیم پیچی شیر برقی را چک کنید.

حجم هوا یا فشار باد کافی نیست

ابتدا دستگاه مصرفی را چک نمایید تا مطمئن شوید آیا مصرف دستگاه های شما بیش از توان کمپرسور نباشد. همچنین مسیر لوله کشی هوای کمپرسور را چک کنید که نشتی وجود نداشته باشد. در صورتی که مطمئن شدید این اتفاق به دلیل موارد فوق نمی باشد، نکات زیر را بررسی نمایید:

 • شیر کنترل ورودی را چک کنید تا مطمئن شوید به صورت کامل باز می شود.
 • مطمئن شوید که فیلتر هوا تمیز و نو می باشد.
 • اختلاف فشار را از روی جدا کننده روغن کمپرسور چک کنید . در صورت نیاز سپراتور باید تعویض شود.
تعمیرات کمپرسور اسکرو

تعمیرات کمپرسور اسکرو

هوا از سوپاپ اطمینان کمپرسور خارج می شود

این حالت زمانی رخ می دهد که کمپرسور وارد حالت بی بار نشود . در این صورت چک کنید که کلید اتوماتیک و تنظیمات فشار در سیستم plc  به درستی انجام شده است. همچنین از عملکرد صحیح شیر کنترل کننده ورود هوا به داخل هواساز کمپرسور مطمئن شوید.

مشاهده روغن در هوای فشرده

وجود روغن در هوا می تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

 • سپراتور روغن قدیمی شده باشد یا از روغن اشباع شده است.
 • حجم روغن بسیار زیاد باشد.
 • دمای کاری کمپرسور اسکرو بسیار بالا باشد
 • از روغن نامناسب استفاده شده باشد
 • شیر حداقل فشار کار نمی کند
تعمیرات کمپرسور اسکرو

تعمیرات کمپرسور اسکرو

رله اضافه بار کمپرسور اسکرو عمل می کند و کمپرسور خاموش می شود

جریان برق را با آمپر متر چک کنید، اگر موتور جریان زیاد را می کشید :

 • ابتدا کمپرسور اسکرو را خاموش کنید ( برق را قطع کنید) سعی کنید فولی هواساز را با دست بچرخانید، چک کنید که آیا هواساز به راحتی و بدون صدا می چرخد.
 • عایق بندی سیم پیچ الکتروموتور را چک کنید.
 • در حالی که کمپرسور در حال کار است ، ولتاژ را چک کنید. اگر در هنگام استارت الکتروموتور ولتاژ به صورت چشمگیر و قابل توجه افت کند، نشان دهنده این موضوع است که مشکل در اتصالات برقی می باشد. تمام رله ها ، اتصالات و فیوز ها را چک کنید.
 • از این که تمام فاز ها برق دارند مطمیئن شوید.
 • تعمیرات کمپرسور اسکرو